Soulfield

Soulfield je součástí naší life-changing řady a jeho slogan zní: “Změnte svůj život od podlahy – během minuty” a myslíme to vážně! Soulfield vám pomáhá zabudovat do vašeho každodenního života kompletně nový přístup za pomoci upozornění, minutových cvičení a Introspektora – zabudovaného diáře pro introspekci.

Jak to funguje

Každý už musel někdy neuspět při snaze nějakým způsobem změnit svůj život. Většina lidí za tím vidí nedostatek silné vůle, ale my víme, že viníkem je paměť. Což zároveň neznamená, že máte špatnou nebo slabou paměť. Je to prostě tím jak paměť a mysl obecně funguje. Potřebuje totiž neustálé připomínání, aby si vybudovala novou dráhu, po které se pohybuje. To může fungovat, když jste něčím vysoce motivováni, ale v případech kdy nejste, je to velmi náročný úkol. Za tímto účelem jsme navrhli Soulfield.

Začnete tak, že si zvolíte semínko, které reprezentuje nový životní přístup, na kterém chcete zapracovat. Každé semínko má svá vlastní cvičení, která obvykle netrvají déle než minutu. Poté si navolíte interval ve kterém si přejete být aplikací připomínáni k cvičení. Aplikace vás upozorňuje náhodně, což má za účel předejít tomu, aby se z cvičení stal prázdný rituál. Jakmile spustíte cvičení, aplikace nastaví odpočet a sama vás upozorní po vypršení stanoveného času.

Soulfield semínka:
Přítomnost, Odvaha, Progresivita, Upřímnost, Svoboda, Chaos, Sebevědomí, Ticho