Avatar of admin

by

Jsme podnik druhé generace

Červenec 18, 2012 in Společenské podnikání

Říkáme tomu Business 2G a jde o zcela nový přístup v podnikání. Klíčovým principem je, že peníze nejsou na prvním místě, jak je to u podniků “první generace” zvykem. Z toho totiž pro společnost pramení velká spousta problémů, jichž jsme nyní na celosvětové úrovni svědky.

Hlavními pilíři podniku druhé generace jsou:

  1. Peníze nejsou na prvním místě
  2. Společenské povědomí je součástí podnikání
  3. Příjem se dělí férově mezi všechny kdo se na něm podílejí

1. Peníze nejsou na prvním místě

Paradoxně takto začíná i velká část podniků první generace, kdy podnikatel, nebo skupina podnikatelů začne projekt čistě ze zábavy nebo pro osobní uspokojení. V případě komerčního úspěchu pak často i nevědomky transformují srdeční záležitost na stroj na peníze a původní “šťavnatost” která podnik vynesla na výsluní postupně vysychá.

Podnik druhé generace si hlídá aby nesklouznul k honbě za penězma. To ale samozřejmě neznamená, že se zříká jakéhokoliv výdělku. Výdělek samozřejmě může přijít a dokonce může být i velmi značný, pokud se podaří přijít s něčím neotřelým.

Rozdíl mezi podnikem první generace a podnikem druhé generace je v tom, že podnik druhé generace se nesnaží urputně držet prvotního úspěchu, ale pokračuje ve stejném přístupu bez toho, že by bral finanční otázku nějak výrazněji v potaz. Díky tomu má vždy “volné ruce” a “čistou hlavu”.

2. Společenské povědomí je součástí podnikání

Ono společenské povědomí je obsaženo už v prním bodě, protože z podniku druhé generace těží společnost mnohem více než z podniku první generace. Podnik druhé generace totiž stále přichází s novými projekty a službami, zatímco podnik první generace je motivován ke změně jen v momentě kdy ztrácí podíl na trhu, kterou si však může – a často se tak i děje, udržovat uměle za použití naakumulovaných finančních prostředků díky kterým je schopen potlačit rodící se konkurenci. Ve světě také můžeme vidět obrovské množství podniků a korporací, které drží svoji výsadní pozici na trhu i přestože zcela objektivně nenabízejí nejlepší produkt na trhu.

Kromě toho se však od podniku druhé generace očekává, že se bude aktivně podílet na rozvoji společnosti, které je součástí.

3. Příjem se dělí férově mezi všechny kdo se na něm podílí

Jednak je to fér vůči lidem, kteří svou prací příjem vygenerovali. Jednak je to lidštější přístup, kdy zaměstnanci nejsou bráni jen jako pouhá najemná pracovní síla, ale jako společníci s podílem na úspěchu podniku. Ale také je to férovější model pro celou společnost, protože vydělané peníze se neakumulují na účtu společnosti, ale jsou distribuovány zpět do oběhu, a pokud peníze cirkulují v oběhu, nevzniká v ekonomice nerovnováha a stagnace zapříčiněná akumulací a zmražením finančních prostředků na několika málo účtech.